กรอกข้อมูลลงละเบียน
 โอนเงินค่าสมัครสมาชิก 200 บาท
          ..สำเนาบัตรประชาชน
         ..สลิปการโอนเงินค่าสมาชิก
 แจ้งโอนเงิน และส่งเอกสาร
 รอรับรหัสสมาชิก (ไม่เกิน 1 ชม.)
 ใช้รหัสสมาชิกทุกครั้งที่เช็คเบี้ย-สั่งซื้อประกันภัย
ข้อมูลธนาคารสำหรับรับรายได้ (ถ้าไม่มี..ไม่ต้องใส่) ปัจจุบันประกอบอาชีพ 
 พนักงานบริษัท 
 ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 ตัวแทนประกันวินาศภัย

 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
 ตัวแทนประกันชีวิต


 วัตถุประสงค์ของสมาชิก 
 ซื้อใช้ได้ส่วนลด    หารายได้เสริม    ทำเป็นธุรกิจ
 ข้อมูลผู้แนะนำ
 ผู้แนะนำ  ธรรมศักดิ์ ทรัพย์กิตติไพศาล
 รหัสสมาชิกผู้แนะนำAM00151624


  เอกสารใช้สมัครสมาชิก

 บุคคลธรรมดา
 สำเนาบัตรประชาชน
 หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสมาชิก
 สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
 สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามี)
 สำเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย (ถ้ามี)

 นิติบุคคล
 สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ
 ก.พ.20
 หนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 3 เดือน
 สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการ (ถ้ามี)
 สำเนาบัญชีธนาคาร (ถ้ามี)