แนะนำสมาชิกสร้างรายได้..แบบฟินๆ
     เงื่อนไข
  .นายหน้าที่ขายประกันวินาศภัย หรือประกันชีวิต ต้องมีบัตรนายเท่านั้น
  .นายหน้าที่มีบัตรนายหน้า ประกันวินาศภัย หรือประกันชีวิต สมัครสมาชิกปรับขึ้นระดับ 3 ทันที
  .นับผลงานยอดขายสะสม 3 เดือน รวมกันทั้งประกันวินาศภัย และประกันชีวิต
  .การปรับระดับ นับยอดขายสะสม 3 เดือนทั้งทีม ขอปรับได้เดือนละ 1 ระดับ
  .เฉพาะประกันชีวิต สมาชิกซื้อใช้เอง ระดับ 1-2 เป็นผู้ซื้อ ผู้แนะนำติดตัวได้ค่าแนะนำ 5% เฉพาะค่าขายเกิน 15%
  .เฉพาะประกันชีวิต ค่าแนะนำ/ค่าตำแหน่ง ได้รับเฉพาะงานปีแรกเท่านั้น หากขายเกิน 15% จ่ายตามโครงสร้างเต็ม 100%
  .เฉพาะประกันชีวิต ค่าแนะนำ/ค่าตำแหน่ง (กรณีได้ค่าขาย 1-7% จ่าย 10% ของโครสร้าง , ค่าขาย 8-15% จ่าย 30% ของโครงสร้าง)


ขั้้นตอนการสมัครสมาชิก

กรอกใบสมัครสมาชิกให้ครบสมบูรณ์
สมัครสมาชิกเสร็จ จะมี SMS แจ้งผลการสมัครเข้ามือถือ

ดาวน์โหลดแอพฯ ที่ได้รับจาก SMS เพื่อใช้งาน

เข้าระบบแอพฯ ด้วย Username + Password ที่ได้รับไป
ในแอพฯ จะมีปุ่มไลน์เพื่อติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของฟิน
  

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครสมาชิก

  สำบัตรประชาชน + เบอร์โทร + เมลล์
  สำเนาบัญชีธนาคาร (ส่งตามทีหลังได้)
  
บัตรนายหน้าประกันวินาศภัย (ถ้ามี)
  
สำเนาทะเบียนบ้าน (ส่งตามทีหลังได้)


  สมัครสมาชิกฟรี
สมัครสมาชิก


สอบถามข้อมูลเพิ่ม
ธรรมศักดิ์  ทรัพย์กิตติไพศาล