..ค่าบริการต่อภาษี

..ซื้อประกันภัยที่นี่ ต่อภาษีประจำปีฟรี .. จัดส่งฟรี
..ซื้อ พ.ร.บ. อย่างเดียว ต่อภาษีประจำปี 100 บาท
..มี พ.ร.บ จากที่อื่นมา ต่อภาษีประจำปี 150 บาท
..บริการจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือขนส่งอื่นๆ 50 บาท


..เอกสารที่ใช้ต่อภาษี
..สำเนาทะเบียนรถ
..ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

..เงื่อนต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์
..รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) อายุการใช้งานเกิน 7 ปี ต้องตรวจสถาพรถก่อน (ตรอ)
..รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) อายุการใช้งานเกิน 7 ปี ต้องตรวจสถาพรถก่อน (ตรอ)
..รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) อายุการใช้งานเกิน 7 ปี ต้องตรวจสถาพรถก่อน (ตรอ)
..ไม่รับรถยนต์ที่ติดก๊าสธรรมชาติ
..รถที่ค้างชำระค่าภาษีประจำปี เกิน 1 ปี ต้องผ่านการตรวจสภาพ (ตรอ.) ก่อนชำระภาษี
..ชำระเงินค่าภาษีออนไลน์ผ่านช่องทางของ กรมขนส่งทางบกเท่านั้น
..ชำระภาษีประจำปีแล้วเสร็จ กรมขนส่งทางบก จะจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษีย์ภายใน 7 วัน
..ชำระภาษีประจำปีล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันครบกำหนดชำระภาษี


แอดไลน์สอบถาม

สอบถามข้อมูลเพิ่ม
ธรรมศักดิ์  ทรัพย์กิตติไพศาล              
เว็บไซต์นี้เป็นของนายหน้าประกันวินาศภัย
บริหารโดย นายธรรมศักดิ์ ทรัพย์กิตติไพศาล
เลขที่ใบอนุญาติ : 6 1 0 4 0 3 5 5 2 7
สถิติเข้าชมเว็บไชต์ 
วันนี้: 1  เมื่อวาน: 41 
เดือนนี้: 43 ปีนี้: 18339  
ทั้งหมด: 106310