..เงื่อนไขในการให้บริการ
..รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) อายุการใช้งานเกิน 7 ปี ต้องตรวจสถาพรถก่อน (ตรอ)
..รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) อายุการใช้งานเกิน 7 ปี ต้องตรวจสถาพรถก่อน (ตรอ)
..รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) อายุการใช้งานเกิน 7 ปี ต้องตรวจสถาพรถก่อน (ตรอ)
..รถจักรยานยนต์ (รย.12) อายุการใช้งานเกิน 5 ปี ต้องตรวจสถาพรถก่อน (ตรอ)
..รถที่ค้างชำระค่าภาษีประจำปี เกิน 1 ปี ต้องผ่านการตรวจสภาพ (ตรอ.) ก่อนชำระภาษี
..ชำระเงินค่าภาษี ผ่านช่องทางของ กรมขนส่งทางบกเท่านั้น
..ชำระภาษีประจำปีแล้วเสร็จ กรมขนส่งทางบก จะจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษีย์ภายใน 7 วัน
..ชำระภาษีประจำปีล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันครบกำหนดชำระภาษี

..เอกสารที่ใช้ต่อภาษี
..สำเนาทะเบียนรถ
..สำเนา พ.ร.บ. รถยนต์

..ค่าบริการต่อภาษี
..สมาชิก ฟิน ประกันรถ ต่อภาษีประจำปี..ฟรี
..ไม่ใช่สมาชิก ฟิน ประกันรถ ต่อภาษีประจำปี 150 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่ม
ธรรมศักดิ์  ทรัพย์กิตติไพศาล
 รหัสสมาชิกฟิน
FNG20-1542
สมัครสมาชิก
ฟิน ประกันรถ
..กดเลย

          เว็บไซต์นี้เป็นของนายหน้า..ของ
บริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด  ที่อยู่ 123/5 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10120
สถิติเข้าชมเว็บไชต์ 
วันนี้: 3  เมื่อวาน: 82 
เดือนนี้: 1077 ปีนี้: 9429  
ทั้งหมด: 69367