ประกันภัยภาคบังคับ พ.ร.บ

  ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่เรียกกันว่า “พ.ร.บ.” พ.ร.บ.ประกันภัย รถยนต์ คือ การทำประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 เพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองประชาชน โดยให้ค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต ที่เรียกว่าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เนื่องจาก บังคับ ให้ผู้ขับขี่ทุกประเภททำประกันภัย พ.ร.บ. หากฝ่าฝืนกฎหมายกำหนดโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท โดยมีการคุ้มครองดังนี้
  กรณีบาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 80,000บาท

  กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 300,000 บาท

  ค่ารักษารายวัน (ผู้ป่วยใน) 200 บาท ต่อวัน (สูงสุด 20 วัน) ไม่เกิน 4,000 บาท
  สูญเสียอวัยวะ นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป 200,000 บาท / สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000บาท / สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน 300,000 บาท
  สมัครสมาชิก..รับฟรี
  ฟรี..อบรมการทำตลาด
  สมัครแล้วรับส่วนลดทันที

 

  บริการเยี่ยม เบี้ยถูก คุ้มครองดี มีส่วนลด